Truyen Manga.co là một trang web doujinshi khiêu dâm tập hợp tất cả truyện tranh Manga có bản dịch tiếng Việt. Chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp đầy đủ chi tiết về bài đăng của bạn, chúng tôi sẽ bao gồm nghệ sĩ gốc, anime mà tác phẩm dựa trên cũng như các thẻ và danh mục thích hợp để người dùng thưởng thức.